วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย

มกราคม 21, 2020 0 By admin

วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย

 

วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย

 

 

วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต จนได้ศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราว สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน สะท้อนให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา สวยงามอ่อนช้อย และมีเรื่องราวกึ่งลึกกลับมหัศจรรย์

ศิลปกรรม

ศิลปกรรมไทยเป็นศิลปะที่มีความประณีตสวยงาม  แสดงออกถึงความเป็นไทยที่มีความอ่อนโยน  และสร้างสรรค์สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีต  จนได้ศิลปะประจำชาติที่มีลักษณะและรูปแบบเฉพาะ  ส่วนใหญ่จะบอกเล่าเรื่องราว  สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่แบบไทยตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน  สะท้อนให้เห็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนา  สวยงามอ่อนช้อย  และมีเรื่องราวกึ่งลึกกลับมหัศจรรย์

จิตรกรรม

นิยมเขียนบนผนังภายในอาคารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาและบุคคลชั้นสูง  เช่น  โบสถ์  วิหาร  พระที่นั่ง  วัง  เนื้อหาที่ถ่ายทอดมักเป็นเรื่องพุทธประวัติ  ทศชาติชาดก  ไตรภูมิ  วรรณคดีและชีวิตไทย  พงศาวดารต่างๆ

นอกจากนี้เอกลักษณ์ศิลปกรรมแบบไทยที่มีความอ่อนช้อยสวยงามก็ยังปรากฏให้เห็นในงานศิลปกรรมแขนงอื่น  อย่างเช่นประติมากรรมและสถาปัตยกรรมไทยด้วย

ลายไทย  เป็นส่วนประกอบของภาพเขียนไทย  ใช้ตกแต่งอาคาร  สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เครื่องประดับ  ฯลฯ  แต่ละลวดลายจะมีชื่อเรียกต่างๆ กัน  ซึ่งมักเชื่อมโยงกับธรรมชาติ  เช่น  ลายกระหนก  ลายกระจัง  ลายเครือเถา  เป็นต้น

ในสมัยโบราณ  บ้านเรือนของคนไทยมีลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว  ใต้ถุนสูง  มีหลังคาแหลมสูงชัน  มีนอกชาน  รูปทรงมีระเบียบ  ไม่ซับซ้อน  และนิยมสร้างบ้านริมแม่น้ำลำคลอง

สาเหตุที่บ้านไทยนิยมปลูก  ใต้ถุนสูง  เพราะช่วยลมผ่านสะดวก  ปลอดภัยจากสัตว์ร้ายในยามค่ำคืน  นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันน้ำท่วมถึงตัวบ้านในฤดูฝนอีกด้วย

ประเพณีไทยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ  ความผูกพันของผู้คนกับพุทะศาสนา  และการดำรงชีวิตที่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลและธรรมชาติ

ประเพณีไทยที่สำคัญแยกเป็นประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีเกี่ยวกับเทศกา

ในสมัยก่อน  ชายไทยที่มีอายุครบ  20  ปี บริบูรณ์จะต้องเข้าพิธีอุกสมบท  (อุปสมบท  หมายถึง  การบวชเป็นภิกษุ)  เพื่อศึกษาพระธรรมคำสอน  และนำมาใช้ในการครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าอย่างมีสติและสงบสุขร่มเย็น  คนไทยมีความเชื่อว่า  การที่บุตรชายได้บวชจะทำให้บิดามารดาได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์  และถือเป็นการทดแทนพระคุณบิดามารดาด้วย

 

วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย

 

เมื่อหญิงชายตกลงใช้ชีวิตคู่กันแล้ว  ก็จะมีธรรมเนียมในการสู่ขอเพื่อแต่งงาน  พ่อแม่ฝ่ายหญิงจะกำหนดสินสอดทองหมั้น  แล้วจึงหาฤกษ์ยามสำหรับจัดพิธี  เมื่อได้ฤกษ์ที่เป็นมงคลแล้ว  ฝ่ายชายจะยกขบวนแห่ขันหมากไปที่บ้านฝ่ายหญิง  จากนั้นจึงร่วมกันทำบุญตักบาตร  รดน้ำสังข์และฉลองพิธีมงคลสมรส

ประเพณีสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย  ตรงกับวันที่  13 – 15เมษายนของทุกปี  เมื่อถึงวันสงกรานต์  คนไทยมักจะทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  ขนทรายเข้าวัด  และเล่นน้ำสงกรานต์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและคลายร้อน

นอกจากประเทศไทยแล้ว  ประเทศลาว  กัมพูชา  พม่า  ก็มีประเพณีสงกรานต์ด้วยเช่นเดียวกัน

ประเพณีลอยกระทง

วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น  15  ค่ำ  เดือน  12  หรือราวๆ เดือน พฤศจิกายนของทุกปี   มีขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคาหรือเทวีแห่งน้ำ  อีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะขออภัยที่ได้ลงอาบหรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ำในวันลอยกระทง  คนไทยจะนำวัสดุธรรมชาติซึ่งหาได้ง่ายๆ  เช่น  หยวกกล้วย  ใบตอง  ดอกไม้  มาประดิษฐ์เป็นกระทงรูปร่างคล้ายดอกบัวเพื่อนำไปลอยในแม่น้ำ  สมัยโบราณมีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนาน  เช่น  การละเล่นพื้นเมือง  การเล่นเพลงเรือ  รำวง  ฯลฯ  ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นการจัดงานรื่นเริงตามวัดวาอารามและตามสถานที่ต่างๆ แทน

ในวันลอยกระทงมักจัดให้มีการประกวดสาวงาม  โดยเรียกผู้ที่ได้ตำแหน่งว่า  นางนพมาศ   ซึ่งเป็นชื่อนางสนมของพญาลิไทย  กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย  ผู้ริเริ่มการประดิษฐ์กระทงให้มีรูปร่างคล้ายดอกบัว

 

วัฒนธรรมและประเพณี ของชาวไทย

บทความที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและประเพณี  ของชาวไทย
อาเซียน 10 ประเทศ
ไทยหนึ่งในประชาคมอาเซียน
ทำเลที่ตั้ง ของประเทศไทย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าในประเทศไทย
ปกบ้านครองเมือง ของประเทศไทย
ทำมาค้าขาย ของประเทศไทย
เป็น  อยู่  คือ… วิถีชาวไทย