งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม

พฤศจิกายน 19, 2019 0 By admin

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม

 

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม

 

 

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม

เข้าพรรษานี้ ชวนตักบาตรดอกไม้ ณ สระบุรี ร่วมงานตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร พร้อมทำบุญไหว้พระ นมัสการรอยพระพุทธบาทเก่าแก่ ระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม 

 

   วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางศาสนาอีกวันหนึ่งของพุทธศาสนิกชน หลายสถานที่ทั่วประเทศไทยร่วมจัดงานทำบุญกันอย่างคึกคัก ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีการทำบุญที่แตกต่างกันออกไป โดยงานทำบุญเข้าพรรษาที่น่าสนใจแห่งหนึ่งของไทย ก็คือ  งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ซึ่งจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ทุกปี สำหรับในปีนี้ งานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี ประจำปี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-17 กรกฎาคม  ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท โดยจะมีกำหนดการสำคัญ ดังนี้ 

  วันที่ 14 กรกฎาคม 

 – เวลา 07.30 น. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม เทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง  

 – เวลา 09.30 น. พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

 

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม

 

วันที่ 15 กรกฎาคม 

 – เวลา 08.30 น. พิธีถวายเทียนพรรษา จังหวัดสระบุรี จำนวน 68 ต้น ณ ศาลาการเปรียญวัดพระพุทธฉาย ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี 

 – เวลา 13.00 น. ร่วมพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และชมขบวนแห่ถวายเป็นพุทธบูชา ชมขบวนพยุหยาตรา ขบวนเจ้าเมืองสระบุรี ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนเทียนพรรษาจังหวัดสระบุรี ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม พร้อมการแสดงต่าง ๆ 

 – เวลา 17.00 น. พิธีย้อนตำนานสระบุรีสืบสานประเพณีหนึ่งเดียว “ตักบาตรดอกเข้าพรรษา” เปิดงานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จากนั้นขบวนอัญเชิญพระพุทธรูป ขบวนพระสงฆ์ลงจากมณฑป พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ 

วันที่ 16-17 กรกฎาคม 

 – เวลา 09.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 – เวลา 15.00 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

งานตักบาตรดอกเข้าพรรษา สระบุรี สักการะรอยพระพุทธบาทด้วยดอกไม้งาม