ประเพณีท้องถิ่น 

สิงหาคม 14, 2019 0 By admin

ประเพณีท้องถิ่น 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

      ประเพณีท้องถิ่น การทำบุญโคนไม้ การทำบุญโคนไม้ ระยะเวลา ช่วงเดือนเมษายน และหลังจากวันเพ็ญเดือนสิบสอง ความสำคัญ การทำบุญโคนไม้ เป็นประเพณีพื้นบ้านอย่างหนึ่งของจังหวัดตราดที่สะท้อนความสามัคคีการช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันของคนในหมู่บ้านในชุมชนนั้น อีกประการหนึ่งเป็นความฉลาดของคนในสมัยโบราณที่มีหัวในเชิงอนุรักษ์และเปี่ยม ด้วยคุณธรรม การทำบุญโคนไม้และการทำบุญตามสถานที่สำคัญในหมู่บ้าน นอกจากจะให้ผลในการดำเนินชีวิตโดยตรงแก่ผู้ใหญ่ แล้วยังเป็นการปลูกฝังให้บุตรหลานของตนได้รู้จักรักป่า แผ่นดิน และ พื้นน้ำไม่คิดทำลายธรรมชาติที่ตนต้องพึ่งพาอาศัย ในขณะเดียวกัน ยังสอดแทรกคุณธรรมเรื่องความกตัญญูรู้คุณลงไปในกลุ่มลูกหลานในหมู่บ้านให้รู้จักการทำบุญ ทำทาน มีเมตตาเอื้อเฟื้อ รู้จักรักผู้อื่น

 

       อันเป็นคุณธรรมหลักของการอยู่รวมกันเป็นชุมชนที่สงบสุข การทำบุญโคนไม้ พิธีกรรมปฏิบัติ ชาวบ้านจะมีการนัดหมายกันหลังจากทำบุญสงกรานต์ หรือหลังจากพิธีทอดผ้าป่าในคืนวันลอยกระทง แล้งมอบหน้าที่ให้แก่ไวยาวัจกร หรือบุคคลอื่นที่เหมาะสมนิมนต์พระและบอกต่อ ๆ กันไปจนทั่วหมู่บ้าน เมื่อถึงวัน ทำบุญชาวบ้านจะเตรียมอาหารคาวหวาน ดอกไม้ธูปเทียนไปยังสถานที่ที่นัดหมาย ทำพิธีทางสงฆ์ ตักบาตร ถวายทานแด่พระสงฆ์ กรวดน้ำเหมือนทำบุญทั่วไป หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์แล้วชาวบ้านจะทำพิธีแห่เรือมีการตีไม่ล่อนำขบวนไปยังห้วย หนอง คลอง บึง เมื่อเสร็จพิธีปล่อยเรือ (เรือทำด้วยกาบหมากขดหัวท้ายให้เป็นรูปคล้ายเรือ ใส่ดอกไม้ ธูปเทียน อาหารคาวหวาน หัวหอม กระเทียม เกลือ พริก เป็นต้น) อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ผีป่า ผีโป่ง ผีทุ่ง ผีนา พร้อมกับฝาก โรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายไปกับเรือ หลังจากนั้นจะกลับมายังสถานที่ทำบุญเพื่อรับประทานอาหาร เป็นอันเสร็จพิธีคำบูชาและแผ่ส่วนกุศล บุญนี้ที่ข้าทำขอให้เป็นข้าวน้ำ เครื่องพิจารณา สู่วิมานทอง เรืองรองโสภา พบทั้งนางฟ้า วันหนึ่งประมาณ ศีลทานดังนี้ ขอให้ศีลธรณี ถึงบิดามารดา ฝูงเปรตทั้งหลาย นรกอสุรกาย กุ้งเล็ก ปลาน้อย ปลาโต ปูหอย ใหญ่น้อยเรืองรอง ของให้ตั้งใจปอง รับเอาส่วนบุญ อินทร์กา เทวา ทุกชั้นพรหมา ท้าวเวสสุวัน พระอินทร์ พระศุกร์สาลี อีก อีกะมพระกานต์ จตุโลกบาลทั้ง 4 ครุฑ นาค นาคี กินนรี คนพาลขออย่าได้พบ ขอจงประสบ พบท่านผู้ดีที่มีปัญญา ทานของข้านี้ขออย่าได้สิ้นที่ ความยากเข็ญใจ ขออย่าได้เกิดมี ขอให้เป็นเศรษฐี มนตรีเจ้าพระยา การทำบุญโคนไม้ เดชะ กุศลพ้นจตุรา ขอให้ตัวข้าไปเกิดทันพระศรีอาริย์ ยังมีสัตว์อีกหมู่ เที่ยวอยู่เวียนว่าย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวัฎฎสงสาร ได้ชื่อว่าห่า อย่ามาเบียดผลาญ ก่อความรำคาญ ละลานรบกวน วันนี้พวกข้าเจตนาร่วมกัน ได้นำอาหารคาวหวานล้วน ๆ เชิญท่านมารับ ข้าวกับทั้งมวลทุกสิ่งสมควร มารับเอาไป แล้วอย่ากังวล ทำให้คนวุ่นวาย ทั้งเด็กผู้ใหญ่ จงไปถิ่นฐาน บรรดาพวกข้า นายบ่าวทั้งนั้น เร็วพลันรนราน ซมซานรีบไป ผีทุ่ง ผีนา ผีป่า ผีโป่ง ทั้งผีตายโหง ทั้งสิ้นทั้งหลาย ต่าง ๆ อย่าช้า รับอาหารไป เร็ว ๆ ไว ๆ จงไปรีบไป ลงเรือนาวาจัดหาไว้ให้เครื่องเสาเพลาใบ แต่งไว้หราหรู ให้ท่านทุกผู้ ทุกตน ทุกผู้ ไต้ก๋งจุ้นจู้ วิ่งอู้ออกไป คะชาอะโมมะหิ โอกาเสติ ตะถานิ อัปเปหิไป สุขสบายทั่วกันพวกข้าอยู่หลังมุ่งหวังสุขสันต์ กุศลศรรสร้าง สู่ทางนิพพาน ให้พ้นสงสาร เป็นสุขเกษมใจ อันตัวข้านี้มีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างกุศลไว้ในกาลวันนี้

 

      โดยมีมโนนัย หวังเป็นปัจจัย แห่งพระนิพพาน แม้นยังไม่สำเร็จ ข้าขอเข้าเขต พระเมตตรัยญาณ เกิดชาติต่อไปขอให้เกิดในพุทธกาล ขอถึงซึ่งนิพพาน นะปัจจโยโหตุสาระ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแก่ภูตผีที่สิงสถิตย์ตามต้นไม้ ผีทุ่ง ผีนา ที่ช่วยคุ้มครองรักษาให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุข ทำมาหากินเจริญงอกงาม ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ประเพณีท้องถิ่น