การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงตา ไต หัวใจ สมองด้วย CVO

มีนาคม 11, 2019 0 By admin

การเพิ่มเลือดไปเลี้ยงตา ไต หัวใจ สมองด้วย CVO

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ CVO CAA CAK

 

อวัยวะที่สำคัญมากต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ ตา ไต หัวใจ สมอง ถ้าอวัยวะเหล่านี้เกิดภาวะการขาดแคลนเลือดไปเลี้ยง ก็จะนำไปสู่ความพิการและเสียชีวิตในที่สุด ตาและไตมีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดเลือดไปเลี้ยง เพราะเส้นเลือดที่จอรับภาพออกตาและเส้นเลือดในหน่วยกองปัสสาวะของไตมีขนาดเล็กมากประมาณหนึ่งในร้อยของขนาดเส้นผม เกิดโรค NCDs จะเร่งทำให้หลอดเลือดมีการตีบตันและอุดตันด้วยไขมันได้ ในที่สุดนำไปสู่ภาวะตาบอดและไตวายหรือไตเสื่อม

หัวใจและสมองมีความเสี่ยงสูงมากที่หลอดเลือดแดงที่นำเลือดไปเลี้ยงหัวใจและสมองจะเกิดการตีบตันและอุดตันเมื่อเกิดโรค NCDs กลุ่มเสื่อม เพราะจะเร่งทำให้หลอดเลือดมีการอักเสบ เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเปราะแตกง่าย ทำให้เกิดแผลและจะมีเกล็ดเลือดไปอุดตัน ทำให้หลอดเลือดขุขระมีไขมันร้ายไปพอก อุดตันหลอดเลือดทั้งในรูปแบบเรื้อรังและเฉียบพลัน