การไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

มีนาคม 9, 2019 0 By admin

การไม่ออกกำลังกายทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การไม่ออกกำลังกาย

การไม่ออกกำลังกายทำให้หลอดเลือดและหัวใจไม่แข็งแรง เลือดไหลเวียนไม่สะดวก ทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูง ซึ่งก็คือโรค ncds โดยตรง จากสาเหตุ 3 ข้อ ที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ออกกำลังกายก็จะเกิดโรค ncds โดยตรง ซึ่งจะเกิดผลที่เกี่ยวโยงไปถึงการทำให้ไตเสื่อมเหมือนกับอาหาร การรับประทานอาหารผิดธรรมชาติและอารมณ์การเกิดอารมณ์เครียดที่ได้กล่าวมาแล้ว นอกจากการไม่ออกกำลังกายจะก่อให้เกิดโรค ncds ซึ่งมีผลต่อโรคไตเสื่อมโดยตรงกัน ไม่ออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเราสูญเสียความสามารถในการขับของเสียออกจากร่างกาย ในระบบอื่นอื่นอีกหลายระบบตามมา ถ้าเราได้ออกกำลังกายระบบขับถ่ายของเสียทั้งการขับถ่ายอุจจาระก้อน ท้องไม่ผูก เกิดการหอบหายใจลึกขณะออกกำลังกาย จะขับของเสียออกทางลมหายใจ ระบบหมุนเวียนน้ำเหลืองจะทำได้ดีขณะออกกำลังกาย เป็นการขจัดของเสียด้วยระบบน้ำเหลือง ถ้าระบบขับถ่ายของเสียตามที่กล่าวมาทำงานได้ดี ภาวะที่ตายต้องขับของเสียก็จะลดลงเป็นการป้องกันไตเสื่อมและช่วยฟื้นฟูไตได้เป็นอย่างดี