หน้าที่ปรับสมดุลของไต

กุมภาพันธ์ 26, 2019 0 By admin

หน้าที่ปรับสมดุลของไต

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมดุลของไต

 

ปรับสมดุลกรดและด่างให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เลือดของคนเราควรมีค่าความเป็นกรดและด่างหรือค่า pH ที่เหมาะสมอยู่ที่ 7.4 เพราะค่า pH ที่ 7.4 จะทำให้การทำงานของเซลล์ทุกเซลล์มีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าเลือดมีความเป็นกรดสูงเกินไป ไตจะขับกดออกมากับปัสสาวะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเลือดมีความเป็นด่างมากเกินไป ไตจะลดการขับกรดลง การควบคุมระดับความเป็นกรดและด่างในเลือดไตต้องทำงานร่วมกับปอดด้วย ถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูง เลือดจะเป็นกรดมาก ปอดจะเร่งขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมามากขึ้น เพื่อลดความเป็นกรดของเลือดลง