ข้อควรระวังในการใช้จิตพิชิตมะเร็ง

กุมภาพันธ์ 19, 2019 0 By admin

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

ในเรื่องพลังจิตพิชิตมะเร็ง ข้อแนะนำเพื่อป้องกันไม่ให้ท่านผิดพลาด ในการสร้างพลังจิตมาก ความศรัทธาความฮึกเหิมให้ทุกๆ ช่วงเวลาจิตใจของท่าน ต้องไม่คิดที่จะขจัดมะเร็งเพราะ ณ เวลาใดที่ท่านคิดถึงมะเร็งที่โครงกา รจะมีความหวาดกลัวเข้าครอบงำ ให้ท่านทำจิตใจให้ผ่องใส ดีงามตลอดเวลา ไม่ต้องคิดที่จะขจัดมะเร็ง ให้ท่านมีจิตศรัทธาที่บริสุทธิ์ต่อการรักษา เพื่อทำให้ร่างกายของท่านแข็งแรง ให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมยึดมั่นกับสิ่งที่ท่านใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้หวาดกลัวต่อสิ่งใดๆ ไม่มาเจาะจงว่าไม่กลัวมะเร็ง มีบางท่านนั่งสมาธิเพื่อกำหนดจิตให้ไปขจัดมะเร็ง จริงๆแล้วไม่ควรทำ เพราะในจิตส่วนสัญญาของท่านจะเต็มไปด้วยการมุ่งทำลาย จิตของท่านจะผสมปนเปไปด้วยความคิดมุ่งร้ายและความหวาดกลัวมะเร็ง ซึ่งคอยสร้างอารมณ์ด้านร้าย จะไม่มีพลังเชิงบวก แต่ถ้าท่านกำหนดจิตแต่สิ่งดีงาม กำหนดให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรง ไม่ต้องไปกำหนดให้กำจัดมะเร็ง จิตส่วนสัญญาของท่านจะเต็มไปด้วยพลังเชิงบวก ถ้าท่านทำได้ถูกต้องและต่อเนื่องตลอดเวลา จิตส่วนสัญญาของท่านจะเต็มไปด้วยพลังเชิงบวกในการสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่ง จนสิ่งแปลกปลอมต่างๆ และเซลล์มะเร็งจะถูกกำจัดไปด้วยเองตามธรรมชาติ รวมทั้งท่านจะได้ความสุขในชีวิตกับคืนมาโดยไม่ต้องรอให้มะเร็งหายไปจากร่างกาย ตั้งแต่มะเร็งจะหายไปจากจิตใจท่านทันที เมื่อท่านกำหนดจิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในจิตใจของท่านตลอดเวลา