สาระน่ารู้ 365 วัน – 18 เมษายน

กุมภาพันธ์ 11, 2019 0 By admin

วันที่ 18 เมษายน

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ zimbabwe

 

วันที่ 18 เมษายน เป็นวันชาติซิมบับเว ชื่อเต็มว่าสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งเป็นวันที่ซิมบับเวได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อปี พ.ศ. 2523 ซิมบับเวเป็นประเทศในทวีปแอฟริกา มีพื้นที่ 390,624 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงชื่อกรุงอาราเร ในปี พ.ศ. 2432 ตกอยู่ภายใต้การปกครองของบริษัทแอฟริกาใต้ของอังกฤษ ต่อมาในปีพ. ศ. 2466 มีฐานะเป็นอาณานิคมปกครองตนเองของอังกฤษ วันที่ 11 พฤศจิกายน พ. ศ. 2508 ซิมบับเวได้ประกาศเอกราชมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่อังกฤษไม่ยอมรับ ในปี พ.ศ. 2513 ได้จัดตั้งประเทศขึ้นเป็นสาธารณะรัฐ ใช้ชื่อว่าสาธารณรัฐโรดีเซียหรือโรดีเซียใต้ แต่ก็ยังไม่ได้รับเอกราชจนกระทั่งวันที่ 18 เมษายน 2523 จึงได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์จากอังกฤษ