ความรู้รอบตัว – 25 มีนาคม

กุมภาพันธ์ 8, 2019 0 By admin

วันที่ 25 มีนาคม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 25 มีนาคมเป็นวันชาติกรีซ หรือสาธารณรัฐเฮลเลนิก (Hellenic; Greece) ซึ่งเป็นวันที่กรีซได้รับเอกราช

จากจักรวรรดิออตโตมัน เมื่อปีพ.ศ. 2364  มีพื้นที่ 131,940 ตารางกิโลเมตร เมืองหลวงชื่อเอเธนส์ ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป

เคยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมกรีก อารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ต่อมาตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช ในปีพ.ศ. 938

กรีซต้องตกอยู่ในอำนาจของจักรวรรดิไบแซนไทน์ พุทธศตวรรษที่ 20 ชาวเติร์กได้เข้ายึดครองจักรวรรดิไบแซนไทน์

ทำให้ส่วนหนึ่งของกรีซต้องตกเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิออตโตมันของชาวเติร์ก

และในปีพ.ศ. 2212 จักรวรรดิออตโตมันก็สามารถครอบครองดินแดนทั้งหมดของกรีซได้สำเร็จ