รอบรู้ทั่วไป 365 วัน

กุมภาพันธ์ 4, 2019 0 By admin

วันที่ 24  มกราคม

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2527 เป็นวันที่เครื่องคอมพิวตอร์แมคอินทอช (Macintosh) หรือที่รู้จักในชื่อย่อว่า แมค (Mac) ออกจำหน่ายเป็นครั้งแรกของโลก แมคอินทอชเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบโดยเจฟ ราสกิน ในนามบริษัทแอปเปิล ซึ่งมีความสามารถในการทำงานด้านกราฟิกสูง จึงนิยมใช้ในบริษัทที่ทำงานด้านการพิมพ์ ออกแบบนิตยสาร บริษัทโฆษณา ถือว่าเป็นคอมพิวเตอร์ที่พลิกวงการสิ่งพิมพ์ของโลกให้ทันสมัยและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากเครื่องที่ผลิตในช่วงแรกมีราคาสูงมากจึงไม่ได้รับความนิยมมากนัก ปัจจุบันมีการพัฒนาทั้งระบบและราคา จึงเป็นที่นิยมของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น