พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของในหลวง ร.9

กุมภาพันธ์ 2, 2019 0 By admin

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งาน vs เรียน

 

การทำงานกับการเล่าเรียน

“…การทำงานกับการเล่าเรียนนั้น ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก การเรียนก็เป็นงานอย่างหนึ่ง

คืองานสร้างสมความรู้ความคิด ให้เพิ่มพูนและพัฒนางอกงามขึ้นในตนเอง

จัดเป็นกิจขั้นต้นที่แต่ละคนต้องทำเพื่อประโยชน์เฉพาะตัว ส่วนการทำงานนั้น เป็นการนำวิชาความรู้

และความคิดที่มีอยู่ไปประกอบการ ให้สำเร็จประโยชน์ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8  กรกฏาคม  2536