พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ของในหลวง ร.9

มกราคม 29, 2019 0 By admin

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ good way

ทางที่ถูก

“…ความรู้กับดวงประทีปเปรียบกันได้หลายทาง

ดวงประทีปเป็นไฟที่ส่องแสงเพื่อนำทางไป

ถ้าใช้ไฟนี้ส่องในทางที่ถูก

ก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้โดยสะดวกเรียบร้อย

แต่ถ้าไม่ระวัง ไฟนั้นอาจเผาผลาญให้บ้านช่องพินาศลงได้

ความรู้เป็นแสงสว่างที่จะนำเราไปสู่ความเจริญ

ถ้าไม่ระมัดระวังในการใช้ความรู้

ก็จะเป็นอันตรายเช่นเดียวกัน

จะทำลายเผาผลาญบ้านเมืองให้ล่มจมได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

25 ตุลาคม 2505


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปิดทองหลังพระ

ปิดทองหลังพระ

“…การปิดทองหลังพระนั้น

เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้ว

คนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก

เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น

แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า

ไม้มีใครปดทองหลังพระเลย

พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

25 กรกฏาคม 2506