พระบรมราโชวาทของในหลวง ร.9

มกราคม 27, 2019 0 By admin

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วินัย

 

วินัยแท้คือ วินัยในตนเองเพื่อควบคุมบังคับตนให้ประพฤติปฏิบัติตาม

“…วินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่าง อย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกัน อันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฏหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ให้ถือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้น สำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจ และให้ประพฤติปฎิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคง มีลักษณะเป็นสัจจาธิษฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัว วินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้ เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติ…”

 


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มีระเบียบ

 

มีระเบียบในการคิดและการทำช่วยให้ทำงานได้สำเร็จ

“…คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำ ผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ ถึงจะมีวิชา มีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรด ก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้ เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่น ทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฎิบัติงาน…”