พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ 9 เรื่อง ความเข้มแข็งในจิตใจ-จิตใจแข็งแกร่ง

มกราคม 23, 2019 0 By admin

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความเข้มแข็งในจิตใจ-จิตใจแข็งแกร่ง

 

ความเข้มแข็งในจิตใจช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ได้

“…ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบอุปสรรคใด ๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้

“แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในภาย ในใจ ก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ นั้นได้….”

 


 

ถ้าจิตใจแข็งแกร่งแม้พบอุปสรรคก็มีแต่ทำให้จิตใจแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความหวัง

 

“…ถ้าถูกแดดถูกฝน อนามัยแข็งแรงก็ไม่เป็นอะไร ทำให้แข็งแกร่ง จิตใจก็เหมือนกัน เมื่อประสบอุปสรรคและสิ่งที่ไม่พึงปราถนา เราก็ขุ่นหมอง แต่ถ้าจิตใจเราแข็งแรง แข็งแกร่งดี อุปสรรคนั้นจะทำให้สามารถที่จะทำให้มีอำนาจจิตดีขึ้นมีกำลัใจมากขึ้น

“สิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่ทำให้เราขุ่นเคืองใจ ไม่เป็นผลร้ายต่อตัวเรา กลับทำให้ใจเราาแข็งแกร่ง แข็งแรง…”