ฮีเลียม (Helium)

มกราคม 21, 2019 0 By admin

ฮีเลียม (Helium)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Helium

 

ฮีเลียม เป็นธาตุที่มีสถานะเป็นก๊าซแต่เพียงอยงเดียวยกเว้นในสภาพพิเศษ มีหมายเลขอะตอม 2 และมีสัญลักษณ์ He ฮีเลียมเป็นก๊าซเฉื่อย ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดในกลุ่มธาตุ มีสถานะเป็นก๊าซอย่างเดียวและไม่เป็นพิษ โดยมีมากเป็นอันดับที่ 2 รองจากไฮโดรเจนมีปริมาณหนาแน่นในดาวฤกษ์ซึ่งถูกสังเคราะห์ได้จากไฮโดตเจน มีปริมาณหนาแน่นในดาวฤกษ์ซึ่งถูกสังเคราะห์ได้จากไฮโดรเจนนั่นเอง สำหรับบนโลกส่วนใหญ่พบอยู่ในก๊าซธรรมชาติ ฮิเลียมถูกนำไปใช้ประโยชน์มากมาย เช่น เติมลูกโป่งเพื่อให้ลอย ใช้ผสมในถังออกซิเจนของนักดำน้ำเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบนด์ (Bends) บรรจุในบอลลูนและเรือเหาะแทนก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟได้ เป็นต้น การค้นพบก๊าซชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อโจเซพฟนอร์มัน ล๊อกแยอร์สังเกตเห็นเส้นสีเหลืองในสเปคตรัมอขงดวงอาทิตย์เมื่อปี พ.ศ.2411 ซึ่งไม่สอดคล้องกับธาตุใดที่อยู่ในโลก เขาได้ตั้งชื่อว่าฮีเลียมที่มาจากภาษากรีกว่า Helios ซึ่งใช้เรียกดวงอาทิตย์ ต่อมาเซอร์ วิลเลียม แรมเซย์ เป็นคนแรกที่ค้นพบฮิเลียมบนโลกเมื่อปี พ.ศ. 2438