อังเดร มารี แอมแปร์ (André-Marie Ampère)

มกราคม 19, 2019 0 By admin

อังเดร มารี แอมแปร์ (André-Marie Ampère)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ อังเดร มารี แอมแปร์

 

อังเดร มารี แอมแปร์ เกิดเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2318 (ค.ศ.1775) ที่เมืองโปลีมีเยอร์ ประเทศฝร่งเศส เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2379 (ค.ศ.1836) ผลงานที่สำคัญของเขา คือ ค้นพบทฤษฎีแม่เหล็กโลก โดยการนำขดลวดมาพันซ้อนกันหลาย ๆ รอบจนกลายเป็นรูปทรงกระบอกเรียกว่า “โซเลนอยด์ (Solenoid)”จากนั้นจึงปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไป ปรากฏว่าเกิดสนามแม่เหล็กภายในโซเลนอยด์ ซึ่งสามารถแก้ข้อสงสัยที่ถกเถียงกันมาเป็นเวลานานว่าบริเวณขั่วโลกเหนือและขั่วโลกใต้มีอำนาจแม่เหล็กอยู่จริงหรือไม่การทดลองครั้งนี้นำไปสู่การค้นพบสนามแม่เหล็กและมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาจึงตั้งชื่อของเขาเป็นหน่วยวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลบนตัวนำว่า แอมแปร์ (Ampere) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่สามารถแยกเงินบริสุทธิ์ออกจากสารละลายเกลือไนเตรท 0.1 กรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ได้น้ำหนัก 0.001118 กรัม ในเวลา 1 นาที