เส้นศูนย์สุตร

มกราคม 17, 2019 0 By admin

เส้นศูนย์สุตร

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เส้นศูนย์สูตร

เส้นศูนย์สูตรเป็นเส้นสมมุติที่อยู่ตรงกลางของโลก โดยเป็นหนึ่งในเส้นรุ้ง 5 เส้นสำคัญของโลกที่แบ่งตามการหมุนของโลกและการโคจรของดาวเคราะห์ มีค่าละติจูด 0 องศา มีความยาวประมาณ 40,075 กิโลเมตร หรือ 24,901.5 ไมล์ โดยตั้งฉากกับแกนหมุนของโลกมีระยะห่างจาากขั้วเหนือกับขั้วใต้เท่า ๆ กันดังนั้นเส้นศูนย์สูตรจึงทำหน้าที่แบ่งซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เส้นศูนย์สูตรของโลกพาดผ่านทั้งหมด 13 ประเทศ ซึ่งในประเทศดังกล่าวหรือบริเวณใกล้เคียงเส้นศูนย์สูตรมีระยะเวลาของกลางวันกับกลางคืนยายนานเกือบเท่ากันตลอดทั้งปี  นอกจากเส้นศูนย์สูตรของโลกแล้วนักดาราศาสตร์ยังกำหนดเส้นในลักษณะเดียวกันนี้ในด่าวเคราะห์เพื่อสะดวกในการกศึกษาด้านต่าง ๆ