ความรู้รอบตัว-ละติจูด, เลขอะตอม

มกราคม 13, 2019 0 By admin

ละติจูด (Latitude)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Latitude

 

ละติจูด มีชื่อเรียกแบบเดิมว่า “เส้นรุ้ง” เป็นเส้นสมมุติที่ลากจากตะวันออกไปตะวันตกโดยตั้งฉากกับแกนของโลกที่เอียง 23 ครึ่ง องศา แทนด้วยอักษรกรีก 0 สร้างขึ้นเพื่อใช้แสดงพิกัดบอกตำแหน่งต่าง ๆ บนพื้นโลกและแบ่งเขตสภาพภูมิอากาศ เส้นละติจูดมีค่าตั้งแต่ 0 องศาที่เส้นศูนย์สูตร บริเวณขั้วโลกเหนือและขั่วโลกใต้ที่ 90 องศา


 

เลขอะตอม (Atomic Number)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Atomic number

 

เลขอะตอม เป็นจำนวนโปรตอนในนิวเคลียสที่อยู่ในธาตุชนิดนั้น ๆหรือจำนวนอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสของอะตอมที่เป็นกลาง แต่เดิมเลขอะตอมหมายถึงลำดับธาตุไนตารางธาตุที่ดมิทรีอีวาโนวิช เมนเดลเลเอฟ (Dmitri lvanovich Mendeleev) จัดกลุ่มของธาตุตามคุณสมบัติร่วมทางเคมี ต่อมาในปี พ.ศ.2456 เฮนรี โมสลีย์ (Henry Moseley) ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างการกระเจิงของสเปคตรัมของรับสีเอกซ์ของธาตุ และตำแหน่งที่ถูกต้องบนตารางธาตุจึงได้เกิดความหมายของเลขอะตอมมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นส่งสำคัญที่กำหนดคุณสมบัติทางเคมีของธาตุ