ระบบโครงกระดูก

มกราคม 11, 2019 0 By admin

ระบบโครงกระดูก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โครงกระดูก

 

ร่างกายของมนุษย์มีกระดูกมากถึง 206 ชิ้น แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กระดูกแกนและกระดูกรยางค์ ซึ่งเป็นโครงสร้างที่สำคัญของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นระบบกระดูกจึงเป็นระบบที่มีความสำคัญมากอีกระบบหนึ่งของร่างกาย หน้าที่สำคัญของระบบกระดูก คือ เป็นโครงสร้างสำหรับให้เนื้อเยื่อและอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายยึดเกาะทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวไปได้โดยทำงานประสานกับกล้ามเนื้อและระบบประสาทในร่างกาย ป้องกันอวัยวะต่าง ๆ ไม่ให้ได้รับอันตราย เช่น หัวใจ ปอด สมอง เป็นต้น และสร้างเม็ดเลือด โดยไขกระดูกที่อยู่ภายในกระดูกท่อนยาวมีหน้าที่สำคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่หล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วน ในสัตว์ก็มีระบบกระดูกเช่นเดียวกัน ยกเว้นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังซึ่งเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูก เช่น หนอน หมึก ฟองน้ำ แมงกะพรุน หอย เป็นต้น ดังนั้นสัตว์ประเภทนี้บางอย่างจึงต้องมีเปลือกห่อหุ้มร่างกายไม่ไห้ได้รับอันตรายจาก ภายนอก เช่น หอย เป็นต้น