ภูเขา

มกราคม 9, 2019 0 By admin

ภูเขา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภูเขาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่เกิดขขึ้นจากสาเหตุหลายอย่าง ได้แก่ เกิดจากการเลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลก ที่อาจแยกตัวออกจากกันหรือชนกัน เช่น แผ่นยูเรเซียกับแผ่นออสเตรียที่ชนกันทำให้เกิดเทือกเขาขนาดใหญ่และสูงชัน คือ เทือกเขาหิมาลัยเป็นต้น สำหรับการแยกตัวระหว่างแผ่นเปลือกโลกยุโรป แอฟริกา และอเมริกาเหนือ ทำให้เกิดสันเขากลางมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นต้น เกิดจากการศึกกร่อนของผิวโลกที่แตกต่างกัน เนื่องจากเปลือกโลกที่อ่อนถูกกัดกร่อนและทำลายไปเหลือแต่เพียงเปลือกโลกในส่วนที่แข็งที่กลายเป็นภูเขา เกิดจากผิวโลกถูกแรงบีบอัดจนโค้งงอเกิดจากการยกตัวขึ้นของทวีป เป็นการเกิดที่ใช้ระยะเวลานานมาก ซึ่งทำให้เกิดเทือกเขาที่มีลักษณะเป็นแนวยาว เช่นเทือกเขาในเขตภาคเหนือของประเทศไทย และเกิดจากการดันตัวของหินหนืดใต้ผิวโลกซึ่งเย็นตัวลงก่อนที่จะดันตัวขึ้นเหนือผิวโลก เช่น ภูเขาหินแกรนิตในภาคกลางและภาคตะวันตกของประเทศไทย