เปลือกโลก (Crust) , พลังงานไฟฟ้า

มกราคม 7, 2019 0 By admin

เปลือกโลก (Crust)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Crust

 

เปลือกโลก เป็นบริเวณชั้นนอกสุดของโลกที่มีความหนาประมาณ 60-70 กิโลเมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่บางที่สุดหากเทียบกับส่วนอื่น ๆ ของโลก ประกอบด้วยแผ่นดินและแผ่นน้ำ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่ เปลือกโลกส่วนล่าง เป็นเปลือกโลกที่ประกกอบด้วยไซมา (Sima) หรือหินบะซอลต์ที่ประกอบด้วยแมกนีเซียมและซิลิกาโดยเป็นส่วนที่เป็นมหาสมุทร และเปลือกโลกส่วนบน เป็นส่วนที่นอกสุดประกอบด้วยชั้นดินและหินแกรนิตหรือไซอัล (Sial) ที่ประกอบด้วยอะลูมินา (Alumina) และซิลิกา


 

พลังงานไฟฟ้า

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พลังงานไฟฟ้า

 

พลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือประจุไฟฟ้าในช่วงเวลาหนึ่ง โดยผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้า เช่น มอเตอร์ ไดนาโม เซลล์สุริยะ เป็นต้น พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานที่มีประโยชน์และมีความจำเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน พลังงานไฟฟ้าส่วนหนึ่งสร้างขึ้นมาจากพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น พลังงานไฟฟ้าจากน้ำตก เป็นต้น