ไนโตรเจนและน้ำดี

มกราคม 5, 2019 0 By admin

ไนโตรเจน

Image result for ไนโตรเจน

ไนโตรเจน เป็นธาตุโลหะที่มีสถานะเป็นก๊าซ ที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของบรรยากาศโลก ที่มีมากถึงร้อยละ 78 มีหมายเลขอะตอม 7 และมีสัญลักษณ์ N ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่พบทั่วไป มีคุณสมบัติไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ประกอบด้วยโมเลกุล 2 อะตอม มีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี 3.0 มีเวเลนซ์อิเล็กตรอน 5 อิเล็กตรอน ที่ความดัน 1 บรรยากาศ ไนโตรเจนจะควบแน่นเป็นไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิ 77 เคลวินและแข็งตัวที่อุณหภูมิ 63 เคลวิน ไนโตรเจนถูกนำไปใช้ประโยชน์หลายอย่างทั้งในวงการอุตสาหกรรม เกษตรกรรมและวงการแพทย์ เช่น ใช้เป็นสารประกอบในแอมโมเนียที่ใช้เป็นปุ๋ย มีพืชและอาวุธในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ใช้เติมลมยางรถยนต์ ใช้เป็นส่วนประกอบในปุ๋ยยูเรีย เป็นส่วนประกอบกรดไนตริก ใช้เป็นยาสลบในทางทันตกรรม ที่ชื่อว่า ไนตรัสออกไซด์ หรือ ก๊าซหัวเราะ  ใช้ไนโตรเจนเหลวและการถนอมอาหาร เป็นต้น


น้ำดี

Image result for น้ำดี

น้ำดี เป็นของเหลวชนิดหนึ่งในร่างกาย ที่ตับผลิตขึ้นมาโดยการหลั่งจากเซลล์ตับ มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองหรือเขียว มีรสขมหลั่งออกมาจากเซลล์ตับ จากนั้นจึงถูกส่งไปเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี ก่อนจะถูกส่งไปที่ลำไส้เล็กส่วนต้น เพื่อทำหน้าที่ย่อยโมเลกุลของไขมัน ให้เล็กลงก่อนจะให้น้ำย่อยจากตับอ่อน ย่อยต่อไปให้ได้อนุภาคที่เล็กที่สุดสำหรับเซลล์ในร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ ภายในน้ำดีประกอบด้วยน้ำเกลือ น้ำดี ไบคาร์บอเนตไอออน โคเลสเตอรอล ฟอสโฟลิพิด ที่ส่วนใหญ่เป็นเลซิติน บิลิน หรือรงควัตถุน้ำดี