ดาราจักร (Galaxy)

มกราคม 3, 2019 0 By admin

ดาราจักร (Galaxy)

Image result for ดาราจักร (Galaxy)

ดาราจักร มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า กาแล็กซี่ (Galaxy) เป็นระบบดาวฤกษ์ขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์จำนวนมากนับล้านดวง เนบิวลา ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวบริวารของดาวเคราะห์ อุกาบาต ดาวหาง และฟากฟ้าอื่นๆ รวมถึงการและฝุ่นผงในอวกาศที่รวมอยู่ด้วยกันด้วยแรงโน้มถ่วง โดยกาแล็กซี่ เป็นส่วนหนึ่งของเอกภพที่เกิดจากมวลของก๊าซ ภายใต้ความดันและแรงดึงดูดระหว่างกัน Galaxy สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่กาแล็กซีกังหันหมุนแบบมีคาน (Bara Spiral Galaxy : BS) กาแล็กซี่กังหันหมุน (Spiral Galaxy : S) กาแล็กซีรูปไข่ (Elliptical Galaxy : E) และกาแล็กซีรูปร่างไม่แน่นอน (Irregular Galaxy : IRR) สำหรับ Galaxy  ระบบสุริยะจักรวาลอยู่คือกาแล็กซี่ทางช้างเผือกถือเป็นดาราจักรหรือกาแล็กซีหนึ่งคำว่ากาแล็กซีมาจากภาษากรีกว่า Galaxy S มีความหมายว่าน้ำนมที่หมายถึงดาราจักรทางช้างเผือกที่เรียกว่า Milky Way สำหรับ Galaxy ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดโดยอยู่ห่างจากโลกประมาณ 2 ล้านปีแสง ชื่อว่ากาแล็กซีแอนโดรมีดา สำหรับ Galaxy รุ่นอื่นๆได้มีการเคลื่อนที่ออกห่างจากกันไปเรื่อยๆทุกทิศทาง