เสริมสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงานซ้ำสอง

มกราคม 1, 2019 0 By admin

เสริมสร้างความมั่นใจก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงานซ้ำสอง

 

Image result for career change

 

เปลี่ยนงานใหม่อย่างไรไม่ให้พลาด โดยให้คำแนะนำว่า อย่าเปลี่ยนงานเพราะอารมณ์ แต่ต้องใช้เหตุผลไต่ตรอง อย่าตื่นเต้นกับเรื่องรายได้ที่สูงขึ้น ต้องคำนึงถึงเนื้องาน วัฒนธรรมองค์กร และความก้าวหน้าในอาชีพด้วย ดังนั้นจึงขอให้ตั้งคำถามเพิ่มเติมกับองค์กรใหม่ที่เราจะไปร่วมงานดังนี้

 

1. เงื่อนไขและข้อจำกัดขององค์กรใหม่มีอะไรบ้าง

ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อย เช่่น การทำงานในวันหยุด การเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ  เงื่อนไขใดบ้างที่ใช้ในการประเมินผลงาน สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ

 

2.ในกรณีที่เราย้ายไปในช่วงกลางปีเรามีสิทธิ์รับโบนัสในช่วงปลายปีหรือไม่

หากต้องการย้ายงานมากลางคัน ทำให้เราเสียผลประโยชที่น์เราควรได้ไป อย่างเช่น โบนัสขององค์กรเดิมเ ราเองก็สามารถเจรจาต่อรององค์กรใหม่ชดเชยเงินส่วนที่เราได้รับ เพื่อเป็นการจูงใจให้เราสามารถตัดสินใจย้ายงานได้เร็วขึ้น

 

3.เป้าหมายขององค์กรในแผนระยะยาวเป็นอย่างไร

เมื่อเราจะก้าวไปเริ่มต้นทำงานกับที่ใหม่ จากศึกษาอนาคตความก้าวหน้าของตนเองแล้วเราต้องคำนึงถึงความก้าวหน้าขององค์กรในอนาคตด้วยการสอบถามถึงแผนงานระยะยาวขององค์กร Vision ขององค์กรในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร ทิศทางการตลาดขององค์กรที่วิเคราะห์จะสอดคล้องกับแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงของโลกหรือไม่