เรียนด้านพัฒนาความสามารถของพนักงานและองค์กร Development

ธันวาคม 30, 2018 0 By admin

เรียนด้านพัฒนาความสามารถของพนักงานและองค์กร (Development)

 

Image result for development employee

 

เริ่มที่ HR เน้นการพัฒนาเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีศักยภาพสูง หรือกลุ่ม Talent แนวโน้มใหม่ควรเน้นแนวคิด Everyone is Talent impatient พัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในงาน ตามแผนการอบรมแนวทางที่ควรทำ เพิ่มเติมคือการพัฒนาขยายมุมมองและทัศนคติ คือเน้น Perspective หรือ Attitude Developments แนวคิดที่เห็นว่า Everyone is Talent นั้นจะช่วยทำให้การดำเนินการพัฒนาขององค์กรมีการวางแผนอย่างละเอียด ออกแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับกลุ่มพนักงาน และเป็นไปอย่างทั่วถึง โดยคาดหวังโปรดักติวิตี้โดยรวมสูงขึ้น และเป็นการเพิ่มคุณค่าของพนักงานให้สูงขึ้น ด้วยการทุ่มการดูแลรักษาและพัฒนาลงไปในกลุ่ม Talent โดยเชื่อว่ากลุ่ม Talent เป็นกลุ่ม 20% ที่สร้างผลงาน 80% นั้นแลดูจะคาดหวังสูงและกดดันเกินไป แถมองค์กรอาจสุ่มเสี่ยงเกินไปด้วย การพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้มีศักยภาพที่มีความสามารถสูงขึ้นเป็น Talent ในงานที่ทุกคนทำ ดูน่าจะเป็นเรื่องท้าทาย น่าทำของ HR เพราะเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาความสามารถของพนักงาน เพื่อให้ได้รับการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร สำหรับการพัฒนา Perspective และ Attitude นั้น เกิดจากแนวคิดที่ว่า ความรู้และทักษะที่ทุ่มเทใส่ลงไปในพนักงานจะเปล่าประโยชน์หากเขาไม่ปรับมุมมองขยายความคิดให้กว้างขวางขึ้น และมีทัศนคติที่จะนำความรู้ไปใช้ในงานอย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้นการพัฒนาแนวใหม่จึงเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ โดยเชิญผู้ประสบความสำเร็จมาสร้างแรงบันดาลใจ จัดให้พบปะพูดคุยกับเด็กรุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าใจมุมมอง Lifestyle แนวคิดใหม่ต่างๆ รวมทั้ง HR ต้องเน้นการสร้าง Role Model บุคคลต้นแบบและกลุ่มผู้บริหารที่สามารถเป็น Business Adviser ได้เป็นต้น