การบ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพ

ธันวาคม 24, 2018 0 By admin

การบ่มเพาะพนักงานที่มีศักยภาพ

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ปกป้องลูกน้อง

 

หากเร่งการพัฒนาให้เติบโตเกินกำลังจนมากไป อาจทำให้เกิดผลเสียได้ ซึ่งขอแจกแจงเป็นข้อข้อดังต่อไปนี้

1. คนเก่งที่ถูกเร่งรัดให้เก่งขึ้น ด้วยการเพิ่มงานนั้นอาจจะเบิร์นเอ้าท์ถอดใจได้

2. คนเก่งอาจจะคิดว่าไม่ยุติธรรมที่ถูกมอบหมายงานมาก และล้วนแล้วแต่เป็นงานยากทั้งนั้น แค่ทำงานให้เสร็จก็แทบจะทำไม่ทันอยู่แล้ว ไม่ต้องมาหวังว่าจะมีเวลาสร้างสรรค์อะไรได้กว้างไกลมากนัก ในขณะที่เพื่อนรอบข้างทำงานพอดีกำลัง และยังมีเวลามากพอจะต่อยอดพัฒนาศักยภาพในการทำงานด้านอื่นๆ เมื่อประเมินผลออกมาปลายปีก็ไม่มีความแตกต่างกันมาก คนเก่งจึงดูเหมือนไม่โดดเด่นย่อมเสียความรู้สึกและหมดกำลังใจ

3. คนเก่งอาจรู้สึกเหมือนถูกลงโทษที่เกิดมาเก่ง และคนเก่งที่ได้รับเรื่องให้มาอยู่ในโครงการผู้นำในอนาคตขององค์กร พานจะขอถอนตัวออกจากโครงการหรือออกจากองค์กรก็เป็นได้

ดังนั้นทั้ง HR และหัวหน้าหน่วยงานต้องช่วยกันดูแล โดย HR ต้องสอดส่องตรวจสอบสภาพการทำงาน อัตรากำลังคนให้เหมาะสม หมั่นสังเกตการณ์ ออกไปพบปะคนเก่งๆ เหล่านั้น รวมทั้งพูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาในการดูแลคนเก่ง โดยไม่ให้ถาโถมงานมากเกินไป แต่ควรค่อยๆ สร้างกำลังบ่าและไหล่ของคนเก่งให้พร้อมที่จะรับมอบหมายงานเพิ่มขึ้นตามลำดับตามความเหมาะสมแก่กำลังศักยภาพ ความสามารถ และที่สำคัญคือกำลังใจ ที่สำคัญควรกระจายงาน มอบหมายงานให้สอดคล้องกับกำลังความสามารถ และตรงกับจุดเด่นของคนเก่งเหล่านั้น เพื่อสร้างคนเก่งให้แกร่งและเป็นคนเก่งที่มีกำลังความสามารถ และกำลังใจที่แข็งแรงพร้อมสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป