คนในหรือคนนอกเหมาะสมที่จะเป็นหัวหน้า

ธันวาคม 22, 2018 0 By admin

เหตุผลที่คนในเหมาะสมกว่าคนนอก

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ CEO

 

เหตุผลที่คนในเหมาะสมกว่าคนนอกในภาวะที่องค์กรกำลังไปได้สวย มีดังนี้

1 องค์กรสามารถดึงดูดคนเก่งๆเข้ามาร่วมทีมได้จำนวนมาก

2 องค์กรมีกำลังและทรัพยากรเพียงพอในการนำมาพัฒนาคน พัฒนางานให้ประสบความสำเร็จ

3 องค์กรได้พัฒนาวัฒนธรรมในการทำงาน ซึ่งคนในมีพฤติกรรมสะท้อนวัฒนธรรมนั้นอย่างแข็งแรง หากเปิดรับจากภายนอกก็ต้องใช้เวลาปรับตัวและอาจไม่สามารถสร้างทีมงานที่แข็งแกร่งได้

 

เหตุผลที่คนนอกเหมาะสมกว่าในภาวะที่องค์กรประสบวิกฤติมีดังนี้

1 คนนอกจะมีแนวคิดและวิธีการทำงานที่แตกต่าง ไม่ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมการทำงานเดิมๆ ที่ทำให้ธุรกิจยังไม่ประสบความสำเร็จ

2 นำแนวคิดใหม่ๆที่ไม่ติดกรอบเดิมมาใช้ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล

 

นอกเหนือจากการสรรหาบุคลากรจากภายในหรือภายนอกแล้ว ยังมีแนวคิดในการสรรหาคนหนึ่งในกึ่งนอก คือผู้ที่เป็นระดับบอร์ดหรือกรรมการบริษัท ซึ่งไม่เชิงเป็นคนที่เติบโตมาจากภายในองค์กรเสียทีเดียว แต่มีความคุ้นเคยกับธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีความเข้าใจในความคาดหวังของคณะกรรมการบริหารด้วย ดังนั้นในกรณีที่ต้องตัดสินใจเรื่องยากๆ ก็สามารถจะทำได้โดยไม่ติดกรอบยึดติดกับวิธีคิดในการทำงานขององค์กรมากเกินไป จึงนับว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสรรหาผู้เหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างเช่น CEO ได้

 แนวคิดที่จะสรรหาคนนอกเข้ามาทำงานในตำแหน่งที่รองลงมาจาก CEO เช่นตำแหน่ง COO  สักระยะหนึ่งอาจจะ 1 ปีหรือ 2 ปีแล้วจึงปรับให้ขึ้นตำแหน่ง CEO เพื่อที่จะได้มีการทดลองการทำงานเสมือนหรือใกล้เคียงกับระดับ CEO จะได้ค่อยๆ ปรับตัวและสร้างการยอมรับกับคนภายในองค์กรด้วยแล้วจึงกล้าขึ้นเป็น CEO อย่างสง่างาม

แนวคิดนี้ในทางทฤษฎี ดูเหมือนจะเป็นวิธีการที่ได้ผล แต่ผลการวิจัยจากหลายองค์กรที่ใช้วิธีดังกล่าวพบว่าไม่ได้ผล เนื่องจากคนนอกที่อยู่ในตำแหน่งผู้ช่วยเงาของ CEO จะไม่มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ และย่อมที่จะรักษาตัวให้รอดปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานสำคัญให้มีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม

จะไม่มีโอกาสแสดงความสามารถอย่างเต็มที่และย่อมที่ จะรักษาตัวให้รอดปลอดภัยมากกว่าการเสี่ยงที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนงานสำคัญให้มีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจากเดิม

จะเห็นได้ว่าการพิจารณาผู้เหมาะสมมาเป็น CEO นั้น เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทางคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก ต้องชั่งใจในเรื่องข้อดี ข้อด้อย ของคนในและคนนอกโดยคำนึงถึงสถานการณ์ขององค์กรในมิติต่างๆในช่วงนั้นๆเป็นสำคัญ จึงจะตัดสินใจในเรื่องใหญ่นี้ได้อย่างแม่นยำ