เทพเจ้าอาเท็น

ธันวาคม 20, 2018 0 By admin

เทพเจ้าอาเท็น

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เทพเจ้าอาเท็น

ในช่วงศตวรรษที่ 14 ก่อนคริสตกาล ฟาโรห์อาเท็น ทรงปกครองอาณาจักรไอยคุปต์เป็นเวลานานถึง 17 ปี ในช่วงนี้ พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงพระกรณียกิจครั้งใหญ่ จากที่เคยปฏิบัติกันมาช้านานนับตั้งแต่โบราณกาล โดยเฉพาะได้ทรงปฏิรูปด้านศาสนาและด้านศิลปกรรม พระนามเดิมของฟาโรห์อาเท็นคือ อาเม็นโฮเทปที่ 4 ต่อมาได้เปลี่ยนใหม่เป็น อะคีนาเท็น ซึ่งแปลว่าวิญญาณอันรุ่งโรจน์ของอาเท็น ในปีที่ 5 ที่ทรงปกครองและทรงรับเอาเทพเจ้าอาเท็นเป็นเทพเจ้าแห่งชาวไอยคุปต์ทั้งมวล เดิมทีคำว่าอาเท็นหมายถึงวัตถุที่มีรูปร่างทรงกลม คล้ายจานแผ่นกระจกหรือดวงจันทร์ ต่อมาในปี 2000 ก่อนคริสตกาล ใช้แทนสัญลักษณ์สุริยะเทพหลายพระองค์ แต่จริงๆแล้วใช้แทนดวงอาทิตย์ที่ปรากฏขึ้นเป็นประจำทุกวัน ซึ่งเชื่อว่าโคจรข้ามสวรรค์จากฟากฟ้าด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง และถือว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งเรียกว่าเทพเจ้าอาเทน ต่อมาแผ่นกลมนี้ได้แผ่รัศมีออกมาเป็นรูปมือเล็กๆ ถือเครื่องรางสัญลักษณ์ของการดำเนินชีวิตหรือพลังแห่งชีวิตของเทพเจ้าอาเท็น