รถพ่นไฟ เบดฟอร์ด Cockatrice

ธันวาคม 18, 2018 0 By admin

รถพ่นไฟ เบดฟอร์ด Cockatrice

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Cockatrice armoured car

 

รถพ่นไฟแบบเคลื่อนที่ได้พัฒนาขึ้นในปี 1940 โดยบริษัทลากอนดา (Lagonda) เพื่อใช้ในการปกป้องลานบิน โดยใช้ยานเกราะคอมเมอร์ (Commer) เป็นต้นแบบ รถคันแรกที่ผลิตและประจำการช่วงต้นปี 1941 สร้างขึ้นสำหรับกองทัพเรืออังกฤษมีอยู่ 60 คัน ที่สร้างขึ้นด้วยโครงรถเบดฟอร์ด (Bed-ford QL 4×4) ตัวรถหุ้มเกราะประกอบด้วยหมุดเหล็กทั้งคัน ตำแหน่งของพลขับและเครื่องยนต์อยู่ด้านหน้า ขณะที่ปืนพ่นไฟติดตั้งอยู่ในป้อมปืนขนาดเล็กบนหลังคา นอกจากนี้ยังมีตำแหน่งปืนกลคู่ติดตั้งอยู่บริเวณท้ายรถ ใช้ปืนกลวิคเคอร์-เค (Vicker-K) สำหรับปืนพ่นไฟใช้น้ำมัน 36.4 ลิตร (8 แกลลอน) ต่อนาที มีพิสัย 91.4 เมตร กองทัพอากาศอังกฤษก็สนใจรถลักษณะนี้เช่นกัน แต่คิดว่ารถรุ่นนี้มีขนาดเล็กเกินไป จึงให้สร้างแบบใหม่โดยใช้รถพ่นไฟขนาดใหญ่ที่ใช้โครงรถ AEC 6×6 ซึ่งเป็นรถที่รู้จักในนาม Heavy Cockatrice แต่ผลิตออกมาเพียง 6 คันเท่านั้น